Welkom op de website van het Gelders Politie Mannenkoor.


Het Gelders Politie Mannenkoor is samengesteld uit actief en niet actief dienend personeel van de regiopolitie en personeel van het wapen der Koninklijke Marechaussee.
Het grote Marechaussee koor is na een bestaan van 35 jaar in 1987 opgeheven en hieruit is op 23 september 1991, in samenwerking met de politie, het huidige koor ontstaan.

Het koor heeft thans 39 leden en heeft haar zetel in Apeldoorn. Het repertoire van het GPM is rijk gevarieerd.

De dirigent en muzikaal leider is Jan Hulshof en de muzikale begeleiding is in handen van de pianiste Anna Seijmonsbergen; Ane Mulder begeleidt het koor als reserve muzikaal begeleider en ondersteunt het koor op het orgel bij concerten..